close
تبلیغات در اینترنت
زشت گویی، ناسزاگویی، دشنام دادن از نشانه های کمبود شخصیت در انسانهاست

دانشجويان تكنولوژي پرورش صنعتی طیورانسان با شخصیت هم برای خود حرمت و احترام قائل است و هم احترام دیگران را دارد و حریم حرمت انسان ها را پاس می دارد دشنام دهنده ارتباط ایمانی و انسانی خود را با دیگران قطع می کند و کرامتی که خدای به انسانها بخشیده درهم می شکند و شکستن این حرمت گناهی بس بزرگ و عظیم است

امروز چهارشنبه 14 خرداد 1399
لینک دوستان